Valsartan Sandoz 80mg Filmomh Tabl 98 X 80mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen - Startdosis: 80 mg, 1 x /dag - Het maximaal effect wordt bereikt na 4 weken - Max. dosis: 320 mg /dag - Startdosis: 20 mg, 2 x /dag - Max. streefdosis: 160 mg, 2 x /dag - Startdosis: 40 mg, 2 x /dag - Max. dosis: 320 mg /dag, verdeeld over meerdere doses Kinderen 6 - 18 j - <35 kg: 40 mg, 1 x /dag - >35 kg: 80 mg, 1 x /dag - 18 -35 kg: 80 mg - 35 - 80 kg: 160 mg - 80 - 160 kg: 320 mg Toedieningswijze - Niet maaltijdgebonden - Met water innemen - De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften

Indicatie

Hypertensie

Recent myocardinfarct

Symptomatisch hartfalen

  • wanneer ACE-remmers niet kunnen worden gebruikt
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

  • als u allergisch bent voor valsartan of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
  • als u een ernstige leverziekte hebt.
  • Als u langer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter Valsartan Sandoz te mijden in het begin van de zwangerschap - zie rubriek zwangerschap).
  • als u suikerziekte of een verminderde nierfunctie heeft en als u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Als één van die punten op u van toepassing is, mag u Valsartan Sandoz niet innemen.

Details
CNK2748226
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte65 mm
Lengte108 mm
Diepte45 mm
Verpakkingshoeveelheid98
Bijsluiter