Lixiana 60mg Filmomh Tabl 28 X 60mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Preventie van beroerte en systemische embolie

  Behandeling en preventie recidief DVT en PE (VTE)

 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.
 • Na aanvankelijk gebruik van parenteraal antistollingsmiddel gedurende ten minste 5 dagen.
 • Edoxaban en initiële parenterale anticoagulantia mogen niet gelijktijdig worden toegediend.
 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.

Overschakelen van de behandeling

 • Voortzetting van de antistollingstherapie is belangrijk.
 • Voor het overschakelen van en naar edoxaban: zie tabellen bijsluiter.

Dosisaanpassingen

NIERINSUFFICIËNTIE

 • Matig ernstige tot ernstige nierfunctiestoornis (Creatinineklaring 15 - 50 ml/min): 30 mg, 1x /dag.

Dosisaanpassingen zijn eveneens aangewezen bij patiënten met een lichaamsgewicht < of = 60 kg en patiënten die de volgende inhibitoren van P-glycoproteïne gelijktijdig nemen: ciclosporine, dronedaron, erythromycine of ketoconazol.

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel in te nemen.
Indicatie
 • Preventie van beroerte en systemische embolie
  • bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en,
  • met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd > of = 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA).
 • Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van herhaalde DVT en PE bij volwassenen.
Details
CNK3365350
FabrikantenDaiichi Sankyo Belgium, Will Pharma
MerkenDaiichi Sankyo
Breedte65 mm
Lengte110 mm
Diepte25 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter